lördag, december 26, 2009

Did Christianity Cause the Crash?

Spekulationerna om vad som egentligen orsakade den finansiella krisen är legio. För en teori av det originellare slaget står en amerikansk journalist vid namn Hanna Rosin med en artikel vid namn Did Christianity Cause the Crash? I artikeln menar Rosin att en viss teologisk strömning som menar att det finns ett direkt samband mellan tro och materiell framgång, vanligen benämnd framgångsteologi, är en av orsakerna bakom USA:s (och hela världens?) finansiella kris.

Med anledning av nämnda artikel frågade The Immanent Frame en samling framträdande teologer, statsvetare och sociologer om vad de (inom ramen för 300 ord) hade att säga om relationen mellan kristendom och synen på pengar i USA. Mycket intressant!

Missa inte James K.A. Smiths och D. Stephen Longs svar.

Inga kommentarer: