torsdag, februari 28, 2013

Religion as meaning and truth

/.../ the simplest definition of God and of religion lies in the idea that truth and meaning are one and the same thing. The death of God is the end of the idea that posits truth and meaning as the same thing. And I would add that the death of Communism also implies the separation between meaning and truth as far as history is concerned. "The meaning of history" has two meanings: on the one hand "orientation," history goes somewhere; and then history has a meaning, which is the history of human emancipation by way of the proletariat, etc. In fact, the entire age of Communism was a period where the conviction that it was possible to take rightful political decisions existed; we were, at that moment, driven by the meaning of history. /.../ Then the death of Communism becomes the second death of God but in the territory of history. /.../ Today we may call ‘obscurantism’ the intention of keeping them harnessed together – meaning and truth.
Alain Badiou quoted in Slavoj Žižek. "Religion between Knowledge and Jouissance." in: Lacan.com. 2007.

onsdag, februari 20, 2013

Bentley Hart on natural law

Without “specific religious or metaphysical traditions, there really is very little that natural law theory can meaningfully say about the relative worthiness of the employments of the will.” but we can talk about natural law only if there is general agreement about nature, such that there is a bond between “what is and what should be.”
Peter Leithard summarizes Bentley Harts latest article in First Things

tisdag, februari 05, 2013

Anonym andlighet

De fantastiska tv-serierna House of Cards, Breaking Bad, The Wire och The West Wing innehåller alla karaktärer som deltar i så kallade 12-stegsprogram för att komma till rätta med alkohol- och narkotikamissbruk. Kanske är det bara ett kul sammanträffande, men det känns som att Hollywood använder Anonyma Alkoholist-möten som ett dramaturgiskt grepp för att förmedla en underberättelse om skuld/ansvar/förlåtelse. I AA-mötet blir ju människans totala brustenhet och hjälplöshet så tydlig, samtidigt som en stödjande gemenskap förmedlar hoppingivande vittnesbörd om att ett annat liv är möjligt. Den enskilda människans missbruksproblem fungerar ju så bra för att tydliggöra allas vår frustration över att sitta fast i destruktiva mönster, samt vår oförmåga att leva det goda liv som vi egentligen vill. Denna urberättelse om mänsklighetens dilemma har ju traditionellt förmedlats av kyrkan. Kanske är det, givet vårt populärkulturella medvetande, inte längre möjligt att låta kyrkan förmedla denna berättelse. Kanske har den minskade kyrksamheten, parat med bilden av kyrkan som en plats för lyckade människor med vackra fasader, gjort AA-möten bättre lämpad för uppgiften?

Den finaste AA-scenen jag vet kommer från The Wire. I denna scen följer Bubbles med sin kompis till ett Anonyma Narkomaner-möte som moraliskt stöd. Efter ett inledande tal av Waylon (spelad av Steve Earle) känner sig Bubbles dock själv manad att gå fram för att ta emot ett bevis på drogfrihet. Detta trots att han inte är "ren" - vilket gör scenen så hjärtskärande vacker.
En annan intressant AA-scen kommer från Breaking Bad (S04E07) och berör på ett lysande sätt relationen mellan dom och förlåtelse. Karaktären Jesse brottas med skuldkänslor över ett mord han begått, men som han inte har berättat om för deltagarna i gruppen. Istället diktar han upp en historia om att han skjutit en hund, och att han har samvetskval över detta. Jesse uppmanas då av samtalsledaren att sluta med sin självfördömelse och ge sig själv nåd. En nåd som Jesse dock inte kan ta emot eftersom han upplever att det skulle trivialisera det mord han faktiskt begått.
Jag skulle inte bli det minsta förvånad om vi får se Don Draper gå med i Anonyma Alkoholister när säsong 6 av Mad Men drar igång.


söndag, februari 03, 2013

Rowan Williams vs. Richard Dawkins on religion in the 21st centuryCambridge debate on religion in the 21st century ..

Om man inte orkar med talet om "religion" i allmänhet kan man hoppa direkt till Rowan Williams anförande som börjar vid 13.30.