tisdag, april 28, 2009

Svenne Banan som kulturkritik

I en krönika i DN för en tid sedan skrev Fredrik Strage om att "det koketta självföraktet som medelklassen ägnar sig åt är på väg att bli en folksport – i alla fall bland kulturintresserade", ty:

"Endast medelklassen älskar att diskutera sin egen förutsägbarhet. Kanske beror det på dåligt självförtroende. Man inbillar sig att man bär på en sorts social arvsynd. Samtidigt är det en klädsam skam – något man lyfter fram för att visa att man har koll på kulturella koder."

På detta tänker jag när jag lyssnar på Promoes senaste alster Svenne Banan.

" ... soppatorsk och foppatofflor,
barnen nersjunkna i tv-soffor,
ordning o reda, lådvin på fredag,
kunskap från wikipedia ..."

söndag, april 26, 2009

Bloggtips

Den teologiskt intresserade bör snarast uppdatera sin RSS-läsare med Cruciform Phronesis; ett välkommet svenskspråkigt bidrag i det postsekulära samtalet inriktat på korsformad praktisk vishet.

söndag, april 12, 2009

Anders Borg & Zizek om ideologi

"Ideologi har man inte mycket nytta av i kristider", sa Anders Borg nyligen i en intervju i Veckans Affärer. Citatet ger intryck av att finansministern betraktar ideologi som en sorts intellektuellt krimskrams som man hänger på i efterhand, och som inte har någon större påverkan på ens tänkande och handlande. När det hettar till och jobbet skall göras, då kan man inte kosta på sig filosofiska spekulationer, typ.
Om denna sorts post-ideologiska hållning skriver Slavoj Zizek avslöjande:
"Nutidens ideologi är cynisk; människor tror inte längre på en ideologisk sanning, de tar inte ideologiska påståenden på allvar. Den fundamentala ideologiska funktionen består emellertid inte av en illusion som döljer sakernas verkliga tillstånd, utan av en (omedveten) fantasi som strukturerar själva vår sociala verklighet. Och på denna ideologiska funktionsnivå är vi långt ifrån något postideologiskt samhälle. Cynisk distans är endast ett bland många sätt vi har att göra oss blinda för den ideologiska fantasins strukturerande roll. Även om vi håller en ironisk distans och inte tar saker och ting på allvar, så gör vi det fortfarande."
- Slavoj Zizek , "Ideologins sublima objekt", Glänta. 2001. s.41
Vad ideologi handlar om, och vad som är verkligt intressant att fundera över, är vad som påverkar och styr våra förställningar om verkligheten. Men om detta är vi oftast, i likhet med Borg, omedvetna.

Perspektiv på Påven

"Vi berömmer oss gärna av tolerans och vidsynthet, men vad är sådant värt om den bara innefattar dem som redan påminner om oss själva? För att vidga våra horisonter måste vi våga bli ifrågasatta, vi måste våga närma oss den radikalt annorlunde."

Läs Joel Halldorfs försvar av Påven!

torsdag, april 09, 2009

Triduum sacrum


Påsk-skola för FB-generationen finns här (missa inte länkarna)!

onsdag, april 08, 2009

Annullerat dop

Intressant BBC-inslag om en brittisk ateist som försöker få anglikanska kyrkan att annulera hans dop.via Inhabitatio Dei
(jo, jag vet att det inte är första gången jag länkar till honom. Inte sista heller!)


Med hopp om en stilla vecka!

söndag, april 05, 2009

Perspektiv på Palmsöndagen


En vanlig förståelse av varför kyrkan idag firar Palmsöndag, går något i stil med: "Palmsöndagen är en glädjens dag där vi firar Jesus intåg i Jerusalem under människors hyllningar." - Svenskakyrkan.se

Inhabitatio Dei skriver om ett annat, oändligt viktigt perspektiv på denna dag:
"Palm Sunday is not a day of triumph for Jesus, it is a day of temptation. Temptation to be the sort of Messiah that Israel wanted. The kind of Messiah who would bring about the kingdom of their own hopes and dreams. Their joy in anticipation of the coming of David’s kingdom was a hope that Jesus came to dash."
Hosianna!

torsdag, april 02, 2009

Konsten kan inte frälsa


Den brittiske litteraturvetaren Terry Eagleton skriver i en färsk och läsvärd artikel bland annat om förhållandet mellan religion, kultur och politik:
“Like religion, culture is a matter of ultimate values, intuitive certainties, hallowed traditions, assured identities, shared beliefs, symbolic action, and a sense of transcendence. It is culture, not religion, that for many men and women today forms the heart of a heartless world. (…) Yet culture fails as an ersatz religion. Works of art cannot save us. They can simply render us more sensitive to what needs to be repaired. And celebrating culture as a way of life is too parochial a version of redemption.”

"If politics has failed to unite the wretched of the earth to transform their condition, we can be sure that culture will not accomplish the task in its stead. Culture, for one thing, is too much a matter of affirming what you are or have been, rather than what you might become."
Tolle lege!