måndag, mars 01, 2010

Blandad påse

- För den som funderat på hur Hauerwas syn på teologi förhåller sig till Milbanks eller till Zizeks dito, finns här en intressant kategorisering av de olika sätt som idag står till buds för att tala och tänka teologiskt.

- På tal om Zizek så fick jag i helgen tips om att Marcus Pound skrivit en introduktion till honom i form av en teologisk kritik, Zizek: A (Very) Critical Introduction. Pound tar sig an uppgiften att "critically recover some of the theology underpinning Zizeks work". Detta låter onekligen spännande! Den nyfikne kan tjuvläsa lite här, och här:

"The trouble with this [Zizeks] "political theology" is that it clings to the underlying assumption that there exists a realm of pure nature, i.e., a realm that is void of any supernatural; so any subsequent appeal to Christianity is done so only by refusing already the fundamental Christian claim that man is ordered towards the supernatural, that man has a natural desire for the supernatural. Leaving the supernatural behind does not do away with the need for theology; on the contrary, as Zizek´s work highlights, it leads inevitably to a theology, only one of utter abandonement, a bastard theology without a Father." (xiv)

- Det tycks som att James Dunn skulle instämma i ovanstående citat: "Theology begins with an unwillingness to believe that the reality of human beings and human society can be fully explained solely in material terms."

- Till sist ger Rowan Williams ger i en podcast sin syn på olika sätt att vara kyrka.

Inga kommentarer: