fredag, maj 06, 2011

Heberlein om en teologi för hela livet

Via Arne Rasmussons intressanta text hos Cruciform Phronesis hittade jag Ann Heberleins lysande replik i DN på en insändare i Kyrkans Tidning.
"En teologi måste ta in hela människans existens för att kunna fungera som livstolkning. Teologin måste hantera också de mörka sidorna i människans existens, möta hennes frågor och förtvivlan, se henne fullt ut som hon är: bristfällig. Först då betyder försoning och förlåtelse något."
Från modernismens naiva övertro på människans godhet och rationalitet, bevare oss!

Inga kommentarer: