torsdag, januari 12, 2012

Rättelse angående Sturmark och metafysiken

Min bloggpost från den 3:e januari, "Sturmark kommer ut som metafysiker, har väckt ont blod hos Humanisternas ordförande. I en lång serie tweets har han ondgjort sig över att jag spridit "nidbilder", "trams", och inte mindre än "åtta falska påståenden" om honom. Jag är fortfarande oklar över vilka sju av dessa oriktiga påståenden är, men i ett fall har Sturmark varit mycket tydlig. Meningen som han vill se ändrad lyder:
"Men om Sturmark själv (se den markerade tweeten ovan) grundar sina antaganden på metafysiska antaganden, uppstår frågan på vilken grund han vill hindra "de religiösa" från att göra samma sak."
Kanske borde jag ha uttryckt mig annorlunda, för självklart tror jag inte att Sturmark vill hindra någon från att göra teoretiska antagaden. Jag kommer därför omgående att ändra denna formulering i den tidigare bloggposten till:
"Men om Sturmark själv (se den markerade tweeten ovan) grundar sina antaganden på metafysiska antaganden, uppstår frågan på vilken grund han vill hindra människor som gör andra metafysiska antaganden än han själv från att exempelvis driva skolor eller organisationer verksamma inom social omsorg."
Om någon skulle tvivla på riktigheten i rättelsen går det bra att studera Humanisternas idéprogram här, varifrån jag citerar: "Konfessionella friskolor skall inte tillåtas i det obligatoriska skolväsendet.", samt:
"Kommuner bör inte överlåta offentliga angelägenheter, som social omsorg eller drogrehabilitering på religiösa organisationer, eftersom den personliga integriteten på livssynsområdet där inte kan förväntas vara garanterad."
Att Humanisterna vill omöjliggöra verksamheten för väletablerade organisationer som exempelvis Stadsmissionen och Räddningsmissionen, som idag anlitas av kommunerna för att bedriva oundgänglig verksamhet för människor i hemlöshet och missbruk, är uppseendeväckande. Av egen erfarenhet vet jag att Göteborgs stad i dagsläget inte skulle klara sig utan dessa organisationers tjänster.

Så nej, Sturmarks Humanisterna vill alltså inte inskränka tankefriheten (om nu någon verkligen trodde det). De tycks istället fast beslutna om att säkerställa samhällets likriktning på andra sätt; genom att utarma den samhälleliga mångfalden.3 kommentarer:

Ulf Gustafsson sa...

Du gör tv felaktiga antaganden utifrån Humanisternas program:
1) Avsaknad av konfessionella friskolor utarmar inte samhällets mångfald. Det står varje förälder fritt att fostra in sitt barn i sin religion eller kultur på alla tid, förutom de timmar som tillbringas i den obligatoriska skolan.
2) Humanisterna vill inte omöjliggöra ex. Stadsmissionens verksamhet. Humanisterna vill att socialomsorg och drogrehabilitering i kommunalregi görs av sekulära organisationer. (Men om någon del av Statsmissionens verksamhet är mission mha kommunala medel, så vill Humanisterna omöjliggöra den delen av verksamheten.)putler

Fredrik Wenell sa...

Till Ulf Gustafsson:
Du gör två tveksamma påståenden som både grundar sig på antagandet att det sekulära är neutralt, dvs värderingsoberoende. Dessa bygger i in sin tur bygger på att religion inte kan ha epistemologiska uttalnden eller värderingar som bygger på kunskap. Dessa båda är utifrån en djupare försteålse av religion mycket märklig påsteånden.

1/ Varför skall religiösa föräldrar inte få använda skolan för att ge barnen den uppfostran de önskar. Varför är det staten som skall bestämma värderingar för barnen? Vad är den rationella grunden för det antagandet?

2/ Det finns ommkring 500-600 tusen aktiva kristna i SE (troligtvis många fler) och många muslimer - varför skall inte deras skattepengar gå till det som de önskar? Varför skall inte de få bygga upp verksamhet som hjälper de utsatta? Flyktingar i SE skulle ha det mycket mer bekymmersamt om kristna frikyrkor inte använde en hel del av sina redan skattade pengar för att ge dem hjälp och det oavsett vilken religion eller livsåskådning de tillhör. Det finns väldigt få religiösa organisationer som arbetar med social verksamhet som gör skillnad på människor. Så ge mig de rationella orsakerna till varför inte de skall få arbeta med sånt?

Det sekulära är inte värderingsneutralt sett från ett religiöst perspektiv. Varför skall det tvingas på religiösa?

Josef Bengtson sa...

Hej Ulf,
Ledsen att jag inte hunnit svara! I allt väsentligt tycker jag dock att Fredrik även redogör för min syn på frågan. Så, tack Fredrik för klok replik!
/jb