tisdag, februari 05, 2013

Anonym andlighet

De fantastiska tv-serierna House of Cards, Breaking Bad, The Wire och The West Wing innehåller alla karaktärer som deltar i så kallade 12-stegsprogram för att komma till rätta med alkohol- och narkotikamissbruk. Kanske är det bara ett kul sammanträffande, men det känns som att Hollywood använder Anonyma Alkoholist-möten som ett dramaturgiskt grepp för att förmedla en underberättelse om skuld/ansvar/förlåtelse. I AA-mötet blir ju människans totala brustenhet och hjälplöshet så tydlig, samtidigt som en stödjande gemenskap förmedlar hoppingivande vittnesbörd om att ett annat liv är möjligt. Den enskilda människans missbruksproblem fungerar ju så bra för att tydliggöra allas vår frustration över att sitta fast i destruktiva mönster, samt vår oförmåga att leva det goda liv som vi egentligen vill. Denna urberättelse om mänsklighetens dilemma har ju traditionellt förmedlats av kyrkan. Kanske är det, givet vårt populärkulturella medvetande, inte längre möjligt att låta kyrkan förmedla denna berättelse. Kanske har den minskade kyrksamheten, parat med bilden av kyrkan som en plats för lyckade människor med vackra fasader, gjort AA-möten bättre lämpad för uppgiften?

Den finaste AA-scenen jag vet kommer från The Wire. I denna scen följer Bubbles med sin kompis till ett Anonyma Narkomaner-möte som moraliskt stöd. Efter ett inledande tal av Waylon (spelad av Steve Earle) känner sig Bubbles dock själv manad att gå fram för att ta emot ett bevis på drogfrihet. Detta trots att han inte är "ren" - vilket gör scenen så hjärtskärande vacker.
En annan intressant AA-scen kommer från Breaking Bad (S04E07) och berör på ett lysande sätt relationen mellan dom och förlåtelse. Karaktären Jesse brottas med skuldkänslor över ett mord han begått, men som han inte har berättat om för deltagarna i gruppen. Istället diktar han upp en historia om att han skjutit en hund, och att han har samvetskval över detta. Jesse uppmanas då av samtalsledaren att sluta med sin självfördömelse och ge sig själv nåd. En nåd som Jesse dock inte kan ta emot eftersom han upplever att det skulle trivialisera det mord han faktiskt begått.
Jag skulle inte bli det minsta förvånad om vi får se Don Draper gå med i Anonyma Alkoholister när säsong 6 av Mad Men drar igång.


Inga kommentarer: