fredag, november 21, 2008

Rasmusson om Barth

"Det är inte kristendomens uppgift att vara det kulturella och moraliska kitt som håller ihop den västerländska civilisationen. (...) församlingens viktigaste uppgift är att genom sitt eget liv vittna om den nya sociala verklighet som Guds rike innebär."
Ur Karl Barths betydelse för anglosaxisk teologi av Arne Rasmusson

Inga kommentarer: