tisdag, november 18, 2008

Yoder vs. Kuyper

Faith & Theology pågår just nu en intressant diskussion som startade med att Ben Myers ställde den reformerte teologen Abraham Kuypers gamla dänga om att:
“There is not a square inch in the whole domain of human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry: ‘Mine!’
... mot följande Yoder-citat:
“It is remarkable how the meaning of Christ’s lordship has been reversed in modern ecumenical discussion. In New Testament times the lordship of Christ meant that even that which is pagan, the state, was under God’s rule. Today exactly the same expression means that Christians have been sent into all areas of public life, including every political position, and that there as Christians they are to do their duties according to the rules of the state – in other words, the opposite of the meaning in the New Testament”
Själv tycker att jag att Hauerwas ger viss vägledning i ämnet:
"I’m not asking you to withdraw from politics. I’m just asking you to be there as a Christian."

5 kommentarer:

Anonym sa...

Just det. Har inte denna glidning med individualiseringen av tron att göra? Att Gud finns närvarande i strukturer, texter och berättelser som kan se hedniska ut är väl svårt att acceptera för en kristendom där Guds anknytningspunkt med världen främst hamnar i människors inre. Och då inte alla människor utan endast de kristna människorna.//Peter

Anonym sa...

H:s citat är möjligen vägledning på ett övergripande plan, men knappast i dom specifika frågorna om olämpliga yrken osv. Både H och Y ser väl "politik" som en sfär/aspekt av tillvaron som vi aldrig kommer undan? Därför kan man inte dra sig undan från "politics". Däremot tycker ju både H och Y att man bör dra sig undan från vissa positioner eller åtminstone uppgifter, eftersom dom tycker att man inte kan göra vissa saker "as a christian". Eller?
/Jonas LUndström

Josef Bengtson sa...

Peter:
Säkert är det så. Det du skriver om uvecklingen från struktur mot det inre, känns som en gnostisk tendens. Och utvecklingen Y pratar om att göra med att den krstna identiteten försvagats och till viss del underminerats av konkurrerande identiteter såsom ex. nationalismen.

Jonas:
Nej, ingen kommer som bekant undan politiken. I sammanhanget misstänker jag att H inte talar om politik i bred bemärkelse (om även det "privata" som politiskt), utan i en smalare bemärkelse såsom politiska befattningar i en liberal demokrati. Jag håller dock med om att det finns befattningar som blir svåra att inneha som kristen.

Anonym sa...

Ok, jag känner inte till H tillräckligt mycket för att avgöra det. Varifrån kommer citatet, avslöjar sammanhanget något? Att han tidigare slagit ett slag för att man inte ska rösta och att han vad jag förstår inte sjunger nationalsången, kan dock tyda på det motsatta möjligen?

När det gäller Yoder så menar han nog att det är bra för vissa att inneha vissa politiska befattningar i dagens ordning, men dock inte sådana som tex innebär att man måste döda (soldat) och troligen inte sådana där man måste ge order om att döda (president). När det gäller polis så svävar han på målet på dom få ställen han tar upp det.

Anonym sa...

Ovanstående var från mig, Jonas L