söndag, april 26, 2009

Bloggtips

Den teologiskt intresserade bör snarast uppdatera sin RSS-läsare med Cruciform Phronesis; ett välkommet svenskspråkigt bidrag i det postsekulära samtalet inriktat på korsformad praktisk vishet.

Inga kommentarer: