söndag, april 12, 2009

Anders Borg & Zizek om ideologi

"Ideologi har man inte mycket nytta av i kristider", sa Anders Borg nyligen i en intervju i Veckans Affärer. Citatet ger intryck av att finansministern betraktar ideologi som en sorts intellektuellt krimskrams som man hänger på i efterhand, och som inte har någon större påverkan på ens tänkande och handlande. När det hettar till och jobbet skall göras, då kan man inte kosta på sig filosofiska spekulationer, typ.
Om denna sorts post-ideologiska hållning skriver Slavoj Zizek avslöjande:
"Nutidens ideologi är cynisk; människor tror inte längre på en ideologisk sanning, de tar inte ideologiska påståenden på allvar. Den fundamentala ideologiska funktionen består emellertid inte av en illusion som döljer sakernas verkliga tillstånd, utan av en (omedveten) fantasi som strukturerar själva vår sociala verklighet. Och på denna ideologiska funktionsnivå är vi långt ifrån något postideologiskt samhälle. Cynisk distans är endast ett bland många sätt vi har att göra oss blinda för den ideologiska fantasins strukturerande roll. Även om vi håller en ironisk distans och inte tar saker och ting på allvar, så gör vi det fortfarande."
- Slavoj Zizek , "Ideologins sublima objekt", Glänta. 2001. s.41
Vad ideologi handlar om, och vad som är verkligt intressant att fundera över, är vad som påverkar och styr våra förställningar om verkligheten. Men om detta är vi oftast, i likhet med Borg, omedvetna.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Ja, det är mycket märkligt. Låter det inte också förvånansvärt likt frikyrko-pragmatismen? Teologi o sånt där håller vi inte på med här, här har vi viktigare saker att greja med. Frälsa människor o skriva bidragsansökningar o sånt.

Är det inte enklare med folk som vet att dom har ett specifikt synsätt, än dom som tror att dom bara går på "sunt förnuft"? Det är jobbigt att först behöva förklara för någon att man faktiskt HAR en ideologi, oavsett om man vill eller inte.
/Jonas Lundström

Anonym sa...

JOnas: Det är inte så länge sen jag var hemma i allianskyrkan och hörde: "vi behöver ingen teologi, vi har ju Jesus" från talarstolen. Härligt naivt på något sätt...