onsdag, november 11, 2009

Andlighetens plats i de offentliga rummen ...

"Moderna utvecklingsteorier menar att sekularisering leder till religiositetens försvinnande. Men idag ser vi en motsatt utveckling. Religionernas och andlighetens betydelse växer. Religionsfriheten är av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Men vem har ansvaret för att skapa platser i samhället för andlighet och kontemplation? Kan en sekulär stat göra det?"


Centrum för forskning om offentlig sektor vid Göteborgs Universitet bjuder in till workshop på Världskulturmuseet den 16 november under rubriken "Vem ansvar för andlighetens plats i de offentliga rummen?" Kan nog bli ganska intressant.

Spontant tänker jag mig att marknaden tar en stor del av detta ansvar i den meningen att våra köpcenter kan betraktas som "konsumptionstempel". Men det var nog inte så arrangörerna menade ...

Inga kommentarer: