torsdag, september 16, 2010

Om otåliga ateister ...

Ben Myers skriver om den tjeckiske teologen Tomáš Halíks senaste bok Patience with God:
"I think Tomáš Halík has produced one of the best and most beautiful responses to the new atheism, in his recent book Patience with God (Doubleday 2009). His argument is that the real difference between faith and atheism is patience. Atheists are not wrong, only impatient. They want to resolve doubt instead of enduring it. Their insistence that the natural world doesn't point to God (or to any necessary meaning) is correct. Their experience of God's absence is a truthful experience, shared also by believers. Faith is not a denial of all this: it is a patient endurance of the ambiguity of the world and the experience of God's absence. Faith is patience with God. Or as Adel Bestavros puts it (in the book's epigraph): patience with others is love, patience with self is hope, patience with God is faith."
En tålamodets teologi ...

5 kommentarer:

Pekka S sa...

Ateisten tvivlar på Guds existens, de religiösa tror. Vilka är de otåliga?

Josef Bengtson sa...

Nje, agnostikern tvivlar på Guds existens. Ateisten(i alla fall fundamentalister som Hitchens & Dawkins) påstår att Gud inte existerar. Skillnaden ligger i epistemologisk ödmjukhet.

Pekka S sa...

Tror att du har missat en del nyanser gällande ateism och agnosticism.

Kort genomgång:
- Ateism är ett förhållningssätt till tro. I sin "svagaste" form handlar ateismen om ett tvivel på Guds existens, vilket leder till en avsaknad av gudstro. I sin "starkaste" form är ateismen en tro att Gud inte existerar. Det finns ateister längst hela denna skala. Det kan tyckas trivialt, men det kan vara en stor skillnad på "avsaknad av tro på Gud" och "tro att Gud inte existerar."

- Agnosticismen är ett förhållningssätt till kunskap. Agnostikern menar antingen att det saknas kunskap om Guds existens eller att sådan kunskap i grunden är omöjlig att nå. Det finns även här en skala på olika "styrkor" av agnosticism.

Om man ser till dessa definitioner kan man alltså vara både ateist och agnostiker samtidigt. Man kan sakna tro samtidigt som man menar att man saknar kunskap. Man kan till och med vara en troende agnostiker som tror trots avsaknad av kunskap.

Förtydligar ovanstående varför jag inte ger mycket för Tomáš Halíks analys.

Ludvig sa...

Pekka S:
Även om agnosticismen först och främst handlar om ett förhållningssätt till kunskap så leder det ju i slutändan till ett tvivel på Guds existens.

Och eftersom Josef i sitt svar klarlade att han åsyftade de fundamentalistiska ateisterna så är det kanske inte särskilt relevant med alla dessa gråzoner som du nämner?

Pekka S sa...

Vilka Josef syftar på är i viss mån irrelevant då det är citatet från Halik jag vänder mig mot.

Sedan ger jag inte Josef rätt i att Dawkins eller Hitchens skulle vara fundamentalistiska ateister. Båda har vid flertalet tillfällen påpekat att de inte vet att gud inte existerar utan att de helt enkelt saknar tro (om än stark sådan).

Men när de kommer till (sk fundamentalistiska) ateister ger jag Halik och Josef rätt. De har övergett sitt tvivel.