onsdag, juni 29, 2011

Intressant om religionsbegreppet

I en intressant debattartikel på Newsmill fortsätter diskussionen som DN startade under rubriken Religionsboom?, och där Marie Demker och PC Jersild debatterade religion och politik. Jimmy Emanuelsson driver hem poängen att vi faktiskt inte vet vad som avses med religion:
"Intressant nog är just religion förstått som "tro" en huvudingrediens i den ekumeniska liberalteologins strävanden efter att förklara religion som något allmänmänskligt. Men att primärt förstå religion som "tro" har inte visat sig varken speciellt generaliserbart, eller analytiskt fruktbart (utom möjligen i en luthersk-protestantisk kontext). Jersild verkar väldigt mån om att vakta gränserna mellan politik och religion, men skälen för detta är märkliga. Han menar att skiljelinjen är viktig då det sitter ett parti i regeringen med bakgrund i frikyrkorna - men kan inte visa på vilket sätt partiet underlåter att respektera de spelregler som finns i politiken idag. Det verkar snarast som att Jersild vill misstänkliggöra politiska aktörer enbart med hänvisning till att de betecknas som religiösa. Det framstår för mig som ett alltför godtyckligt och snävt sätt att sortera ut vad som kan tänkas vara politiskt relevant."
Jag misstänker att Demker har mycket lite att invända mot Emanuelssons resonemang, och att PC Jersild är den som egentligen står i skottlinjen för artikeln. Det är problematiskt att kritisera en term som de flesta tror sig veta vad den innebär, men i själva verket har ganska vaga föreställningar om. Det blir följaktligen nära nog omöjligt att diskutera religion kontra politik då man egentligen inte vet vad som avses med religion, men ändå tror sig kunna särskilja den från politik. William Cavanaugh uttrycker problematiken med att definiera religion väl:
"Describing how flustered his students become when he asks them to write a definition of “religion,” Kimball asserts “Clearly these bright students know what religion is”; they just have trouble defining it. After all, Kimball assures us, “Religion is a central feature of human life. We all see many indications of it every day, and we all know it when we see it.” When an academic says such a thing, you should react as you would when a used car salesman says “Everybody knows this is a good car.” The fact is that we don’t all know it when we see it. A survey of religious studies literature finds totems, witchcraft, the rights of man, Marxism, liberalism, Japanese tea ceremonies, nationalism, sports, free market ideology, and a host of other institutions and practices treated under the rubric “religion.” If one tries to limit the definition of religion to belief in God or gods, then certain belief systems that are usually called
“religions” are eliminated, such as Theravada Buddhism and Confucianism. If the definition is expanded to include such belief systems, then all sorts of practices, including many that are usually labeled “secular,” fall under the definition of religion. Many institutions and ideologies that do not explicitly refer to God or gods function in the same way as those that do. The case for nationalism as a religion, for example, has been made repeatedly from Carlton Hayes’ 1960 classic Nationalism: A Religion to more recent works by Peter van der Veer, Talal Asad, Carolyn Marvin, and others. Carolyn Marvin argues that “nationalism is the most powerful religion in the United States.”
Själv önskar jag att begreppet religion övergavs, kanske till förmån för livsåskådning eller någon annan term som inte mörkade det faktum att vi alla håller oss med föreställningar om tillvaron som vilar på icke bevisbara antaganden.

6 kommentarer:

Marta Axner sa...

fast livsåskådning är itne alls samma sak som religion, och det borde ju också komma av diskussionen ovan? religion är mycket mer än tro, men livsåskådning är ju ännu smalare. livsåskådning syftar på (eller antyder) en intellektuell eller i alla fall tankemässig övertygelse. Det ger mindre eller ingen plats för rit, upplevelse, tradition osv, det som vi sociologer brukar kalla levd religion. Gärna livsåskådning som begrepp just för det, men inte istället för religionsbegreppet.

(i stort håller jag med, tycker religionsbegreppet är problematiskt. men livsåskådning är ingen ersättning)

Josef Bengtson sa...

Jag håller helt med dig! Livåskådning är sannolikt ett mindre lyckat begrepp då det vanligen inte rymmer livets praktiker (rit, upplevelse, tradition osv.) Jag känner en rejäl dos frustration över att sitta fast i en cartianskt influerad dualistisk terminologi :)

Har du några bättre förslag som rymmer det som vi båda menar skall inkluderas, eller ligger det i sakens natur att ett sådant begrepp blir alltför allmängiltigt då det innefattar allt vad det innebär att vara människa?

Petter Ö sa...

Att byta begrepp löser nog inte så mycket i detta fall tror jag. Problemet är kanske snarare att man inte använder religionsbegreppet som arbetsbegrepp utan att man ger "religionen" någon sorts tältfunktion som ska samla och utgöra ram för vad t.ex. kristen tro är och vill vara. Då går man lätt miste både om den kristna trons religionskritiska (solidarisk kritik, i Jesu efterföljelse) kärna och om de ateistiska ("religiösa" eller ej, medvetna, omedvetna eller halvmedvetna) rörelsernas religiösa förbindelser.

Kristen tro är alltså nödvändigtvis religionskritisk. Men inte kritisk MOT religion som mänsklig företeelse (som om kristendom skulle stå över eller vara den yttersta formen av religion), utan kritisk FÖR människan, som väl också måste betecknas som den "religiösa människan" (i andlig och demonisk mening).

Ursäkta denna mångordiga kommentar.
Petter

Cissi sa...

Skulle "lek" kunna fungera på sikt? (Huizinga: Homo Ludens) "Väg" är visserligen gott nog(påminns om Hammarskjölds Vägmärken.)

Anonym sa...

Svårt med begreppen. Ämnet är intressant. Själv kallar jag mig numera "fri esoteriker" för att undvika att hamna bland såväl sekterister som sk världsreligioner.

Cissi sa...

Fri esoteriker (FE eller Fe?) låter relativt intressant i sig. Själv är jag inte gift och undrar om kvinnan behöver föda barn för att förstå vad frälsning är (apostelns brev till Timoteus) och har inte lyckats undvika omdömet fundamentalistist extremist. Eventuellt en världsreligion.