torsdag, oktober 15, 2009

Colbert om religion i den liberala demokratin

The Colbert ReportMon - Thurs 11:30pm / 10:30c
The Word - Symbol-Minded
www.colbertnation.com
Colbert Report Full EpisodesPolitical HumorMichael Moore

En lysande framställan av den liberala demokratins dilemman behäftade med religion och partikularitet.

via Joel

Inga kommentarer: