onsdag, februari 15, 2012

Dawkins dilemma


Den sekulära humanismens kanske främste profet, Richard Dawkins, har förutom sina böcker om darwinism och religionskritik, även gjort sig känd för sin aldrig sinande svada. Lite komiskt var det därför när Dawkins i en radiodebatt i BBC nyligen helt saknade svar på tal efter ha blivit verbalt tillintetgjord av en präst.

Dawkins hänvisade till en enkätundersökning där många som angett sig vara kristna inte kunde namnge den första boken i Nya Testamentet. Dawkins poäng var att dessa individer på grund av sin kunskapsbrist inte kvalificerade som "riktiga kristna". Dawkins fick då frågan om han kunde den fullständiga titeln på Darwins "The Origin Of Species".
Giles Fraser: Richard, if I said to you what is the full title of 'The Origin Of Species', I'm sure you could tell me that. 
Richard Dawkins: Yes I could 
Giles Fraser: Go on then. 
Richard Dawkins: On The Origin Of Species.. Uh. With, Oh God. On The Origin Of Species. There is a sub title with respect to the preservation of favoured races in the struggle for life. 
Giles Fraser: You're the high pope of Darwinism… If you asked people who believed in evolution that question and you came back and said 2% got it right, it would be terribly easy for me to go 'they don't believe it after all.' It's just not fair to ask people these questions. They self-identify as Christians and I think you should respect that.

Den brittiske överrabbinen Jonathan Sachs skriver om händelsen här, och Huffington Post bistår med ljudfilen.

1 kommentar:

Joel Kuhlin sa...

Detta är helt fantastiskt och för bra för att vara sant på samma gång!