lördag, februari 04, 2012

Mixed bag

- William Cavanaugh skriver lysande om myten om "religionskrigen"och den sekulära staten som fredsmäklare: "the true historical oddity is not the 'politicization of Islam' but the 'religionization of Christianity'.

- James K.A. Smith ger en god introduktion till modernitetens och postmodernismens förhållande till religion: Beyond A/Theism: Postmodernity and the Future of God”. 

- Underhållande om lycka och produktivitet, där det "vetenskapliga" receptet påminner om de kristna dygderna.

- John Stackhouse skriver om varför Mitt Romneys mormonism är av intresse.


Inga kommentarer: