lördag, november 12, 2005

Failure to communicate

- Could you drive me to the Swedish Embassy?

- Yes!

- Do you know the way?

- Yes!

[Efter en kvarts färd i okänd riktning.]

- Are you sure you know where the Embassy is?

- No.


Jo visst, det är klart att det är business, och att det ofta handlar om mat för dagen.
Men även om man bortser från fattigdomsaspekten finns där något annat. Något som gör att det upplevs som ytterst pinsamt att svara ”Nej”, eller ”Jag vet inte”, på en fråga.
Det handlar om värdighet. Det ses som ovärdigt att inte veta, och ugandierna är ett mycket värdigt folk.

Som sagt, man vill ju vara smart och ha koll på läget …

Inga kommentarer: