söndag, november 13, 2005

Är det dunkelt sagda det dunkelt tänkta?

Har funderat en del på språk och kommunikation:
Kan man tänka utan språk? Kan man tänka det man inte har ord för?
Påverkas tänkandet av det språk man talar?

I ett försök att få klarhet i kaoset googlade jag lite, och hittade följande på en lingvist-sajt:

Den språkliga relativitetsteorin hävdar att språk förutsätter tanke, men att även tanke förutsätter språk. Vidare påstår denna teori att språket påverkar tanken och ger en världsuppfattning till sina utövare.”

Skulle alltså ugandier uppfatta världen på ett annat sätt än mig på grund av att deras språkanvändning, och därmed tänkande, ser annorlunda ut än mitt? Tänk om det är så att ju fler språk man talar, desto mer av verkligheten kan man sätta ord på och ta in.
Helt plötsligt ter sig Språka på Serbokroatiska som en dörr till nya världar. Borde liksom lärt mig mer franska än: Excusez-moi pour être en retard!

Hur det än ligger till med förhållandet mellan ord och tanke, så kan man ju i alla fall känna det man inte har ord för. Som om det skulle vara mindre frustrerande …

Dagens länk: Babel Fish

Inga kommentarer: