fredag, mars 09, 2007

Om teologi

"I think one of the biggest things ailing the western evangelical church is poor theology, particularly in the areas of salvation and transformation. Our understanding of what it means to follow Christ has been skewed through sales pitch conversions. Over the last couple hundred year’s evangelists have made it progressively easier for people to respond to their pitch without thinking through what they are really getting in to. They have reduced discipleship to eternal fire insurance. Without a proper understanding of what it means to follow Christ people remain untransformed and thoroughly fixated on their own “spiritual needs” ..."

Läs fortsättningen!

Via Tro & Tänk.

4 kommentarer:

Olov sa...

Min västerländska evangelikala tradition hälsar
"Åter till Bibeln, där skall guld du finna/Märgstarka rätter på Guds rika bord"

(Segertoner nr 397, v 2)

Med detta vill ajg säga

a)intet nytt under solen (fö också en hälsning, från en österländsk tradition som jag känner mig förbunden med, se citat ett), och

b) Dålig teologi kommer av dåliga bibelläsningsvanor (och här är jag med ett tredje citat den störste bland syndare). Och det är ju en klassiskt evangelikal ståndpunkt.

Josef sa...

You had me at "märgstarka rätter"!

Sedan finns det ju fler faktorer än enbart dåliga bibelläsningsvanor som ligger bakom dålig teolgi. Evempelvis är ju Knutby-fenomenet inte främst beroende på att de ägnar sig för lite åt bibelläsning...

Men visst, åter till Bibeln! Men den behöver läsas i gemenskap med andra.

Olov sa...

Min analys av knutby var att det var precis det som var problemet, fast problemet blev... hur säger man "compounded" på svenska? av att man hade en så hög bibelsyn i teorin att man inte såg att man i praktiken hade lämnat skriften därhän. Rhema fick ta Logos plats, för att använda (deras egen) trosrörelseterminologi. Jag tror att det hjälper att tänka tvådimensionellt här, motsv politikens political compass: kanske bibelsyn på x-axeln och auktoritär-frihetlig på y-axeln?

Josef sa...

Det där med att splitta upp rhema och logos är ett ofog. Det kan ju iofs tänkas bli ganska lustigt när man i sådana sammanhang tvistar om vems erfarenhet av rhemat som skall ha tolkningsföreträde. Vem känner starkast...
Här skall i fortsättningen tänkas tvådimensionellt!