onsdag, juni 09, 2010

Sagt av vem?

"Avförtrollning? Nonsens! Mystik snarare och en förundran inför allt det vi inte förstår. Det som vi bara anar, men inte kan sätta namn på. Människans myter. Det hon är gjord av. Jag ser fram emot att få höra mina barnbarn sjunga sommarpsalmer i kyrkor många år framöver. Det får ingen ta ifrån mig."

Det osannolika svaret (givet den förening som personen ifråga är medlem i) finner du här!

Inga kommentarer: