söndag, juli 25, 2010

Hört i veckan ...

- "Adam kan simma, det aset."
Sagt av biskop Giertz om synder efter dopet. (via @benjek)

- Det australiensiska mediahuset ABC har startat en mycket intressant websida om religion och etik. I dagsläget finns nya texter från Hauerwas, Milbank, Rowan Williams m.fl.


- Ann Heberlein svarade Nycander den 22 juli i DN (ej på webben).

- Ola Sigurdson skrev om Zizek i GP 23 juli (ej på webben):
"Så läser jag själv Zizek: inte som ett förslag till politiskt handlingsprogram utan som filosofisk terapi; som intervention snarare än systembyggande. Det finns all anledning att att kritiskt diskutera hans tolkningar och förslag. Men om Zizek får oss att ifrågasätta våra politiska fögivettaganden - även om det inte leder till vad han kallar kommunism - har hans filosofi då inte uppnått sitt syfte?"

- The Gift of Difference, ny antologi om Radical Orthodoxy med bidrag av bland annat Milbank och D. Stephen Long.

- James K.A. Smith fångad på video när han föreläser om Desiring the Kingdom: Worship, Worldview, and Cultural Formation.

- Om J.R.R Tolkien vs. Ayn Rand:
"There are two novels that can change a bookish fourteen-year old's life: The Lord of the Rings and Atlas Shrugged. One is a childish fantasy that often engenders a lifelong obsession with its unbelievable heroes, leading to an emotionally stunted, socially crippled adulthood, unable to deal with the real world. The other, of course, involves orcs." (via Kung Fu Monkey)

"... in which selfless hobbits, elves, dwarves and some humans sacrifice themselves for the greater good–and in which greed and selfishness are seen as vices, not virtues."


Inga kommentarer: