måndag, juli 26, 2010

Om teologins roll ...

För närvarande pågår den av Livets Ord arrangerade Europakonferensen. Ulf Ekman och, Stefan Swärd, pastor och fd. Evangeliska Frikyrkans ordförande, har båda bloggat om sina reflexioner efter lördagkvällens möte med den amerikanske handelsresanden i andlighet, Benny Hinn:

Stefan Swärd:

”Det är möjligt att det kunna finnas märkliga bibeltolkningar på några punkter, en strikt systematisk teolog kunde nog ha synpunkter på detaljer i predikan, men jag tyckte att huvuddragen hade fokus på frågor som handlade om frälsning, Jesus, Anden som person, och Guds verk i vår tid. Jag tyckte dock att man märkte ett visst spekulativt drag hos Benny Hinn som predikant, så jag är inte förvånad över om det har förekommit att han sagt märkliga saker tidigare i sina predikningar. (…) Kritiken mot Benny Hinn om märkliga läror, uttalanden m.m. kan jag inte gå in på, har inte närmare granskat frågorna.”
Ulf Ekman:

”Hans förkunnelse (…) gick långt utöver vad jag menar är klassisk kristen tro och sund lära. Den hade inte bara lite gnostiska inslag, den hade dessvärre alldeles för mycket av ren och skär gnosticism. (…) När det äntligen kom fram till Jesus i predikan var det i vissa stycken en heretisk bild av Jesus som framställdes. Sonen var inte Son av evighet, Fader inte Fader av evighet och det lät alltså som det fanns en tid då Sonen inte fanns”.

I dessa båda redogörelser blottläggs två helt olika synsätt på, och förhållningssätt till, teologins roll för kyrkan. För Swärd tycks teologin mest vara en smal akademisk överkurs utan närmare relation till kyrkans liv. I Swärds bloggtexter framträder ”teologerna” mest som överteoretiska ordmärkare som försöker sätta käppar i hjulen för den kristne (i synnerhet samfundsordföranden). Kanske är det då inte så förvånande att Swärd överhuvudtaget inte reagerar på när Hinn predikar sådant som av kyrkan fördömts som villoläror sedan 300-talet, och som strider mot kyrkans grundläggande trosbekännelser. Att en pastor och före detta samfundsordförande inte kan den niceanska trosbekännelsen är skrämmande. Sådan kunskap tycks han överlämnat till de ”strikt systematiska teologerna”.

Ett helt annat förhållningssätt till teologi framträder i Ekmans senaste bloggpost. Här är teologin inget akademiskt lullull som hängs på i efterhand, utan själva kärnan: ”Ytterst handlar det om vår frälsning då en skenbar, doketisk, Jesus inte kan frälsa utan istället leder in i myter och spekulationer”.

För den som följt kontroverserna kring den så kallade JDS-läran som länge förknippats med Livets Ord och trosrörelsen, är Ekmans bloggpost efterlängtad läsning:

"Men vår kropp är inte bara ett yttre skal, en handske som kastas av utan en väsentlig och integrerad del av vår identitet och personlighet. Vi behöver inte nedvärdera kroppens betydelse, tvärtom. Vi är inte en ande, i motsats till vår kropp. Vi är ande, själ och kropp, eller ande och kött, och människans s.k. treenighet hålls samman i en enhet, vår personlighet och vi kan inte separera detta i olika isolerade fack. Därför är kroppens uppståndelse så viktig, eftersom kroppen är minst lika viktig som själen, vilket Benny nämnde, men mest i förbifarten."
Med dessa rader tar Ekman ett tydligt avstånd från den gnostiska syn på kroppen som länge präglat delar av trosrörelsen.

Teologi kan inte skiljas från praktik, utan är alltid ett uttryck för det vi gör. Vår tro formar våra liv, och våra liv återspeglar vår teologi. Form och innehåll kan alltså inte skiljas åt. Frågan som bör ställas med anledning av Benny Hinns spektakelmöten är därför inte bara vilken teologi hans förkunnelse förmedlar och bygger på, utan även vilken gudsbild själva mötesformen och liturgin uttrycker.

Lex orandi, lex credendi ...

Lästips: Den niceanska trosbekännelsen
---
I media: Dagen, Världen Idag,

14 kommentarer:

Esko sa...

Bra analys. Tycker dock att både Ulf Ekmans och Stefan Swärds kommentarer är väldigt bra, skrivna ur olika perspektiv och referenser. Den ena är utbildad teolog och den andra statsvetare.

I övrigt är jag förvånad över att så många varit väldigt kritiska och cyniska mot Hinn när det gäller delar som avser klassisk kristendom, som helande. Jesus botade sjuka och kastade ut onda andar. Detta verkar många kristna i Sverige helt glömt bort.

Josef Bengtson sa...

Tack Esko!
Visst, den ena är utbildad teolog, men den andre är samfundsordförande och bör i allafall ha såpass goda kunskaper om teologi att han eller hon kan urskilja klassiska villoläror.

Vad gäller kritiken kring Benny Hinn och helande, så har väl denna främst handlat om avsaknaden av dokumenterade sådana.

Pax!

Jonas Melin sa...

Du har en väldigt intressant poäng. Jag är förvånad över den här skillnaden mellan Stefan och Ulf. Jag håller tveklöst med Ulf den här gången (och det gör jag inte alltid). Sen är det väl så att Stefan inte längre är ordförande i EFK. Han avgick i samband med konferensen i maj, så det får du allt ändra på.

Jonas Melin sa...

Men Stefan är pastor i Elimkyrkan i Stockholm (och har predikat och varit pastor i många år), så han bör ha koll på teologin.

Josef Bengtson sa...

Ooops, my bad! Jag skall genast ändra. Får ursäkta mig med att EFK:s websida anger Swärd som styrelseordförande (http://www.efk.se/viewNavMenu.do?menuID=242). Tack för påpekandet!

Det känns även för mig lite "nytt" att sympatisera med Ulf Ekman :)

Mattias Agnesund sa...

Det är häpnadsväckande hur Ekman kan ha så förödande kritik mot Hinns teologi - "skenbar Jesus", jisses! - för att sedan släppa fram samme man i rollen som helbrägdagörare. Det är väl också ett sätt att säga att teologin är sekundär?

Joachim Elsander sa...

Mattias, din perspektiv är jätteviktigt! Vore intressant att höra hur Ulf tänkte.

Anonym sa...

Väl talat, Josef. Gillar även Joachims poänger.

Sen tycker jag ändå det är intressant att inte Hinns mammonistiska livsstil räcker för att avfärda honom som en falsk profet. Det finns knappast något Jesus är tydligare med, och det är knappast möjligt att tänka sig en mer extravagant livsstil än Hinns. Men det är enklare att gå på kyrkans lära, kanske för att man någonstans anar att kyrkan om man ska gå på livsstilen är överfylld av falska profeter? Att vara ortodox är i jämförelse relativt enkelt. Även om jag ibland får känslan att dom flesta kristna, inklusive pastorer o så, skulle luta över mot ena eller andra heresidiket om man bad dom utveckla tex treenighetsläran.
/Jonas L
www.jlundstrom.se

Anonym sa...

Tack Josef, dina två inlägg idag var båda fantastiska och fick mig både att skratta och tänka efter. Tur att jag varken är pastor eller bloggar själv.

Och Jonas... my man

/b-son

Josef Bengtson sa...

@ Mattias: Jag instämmer helt med dig och Joachim. Ekman gör det alldeles för lätt för sig genom att ställa sig vid sidan om och peka på galenskaperna i Hinns förkunnelse. Ekman har utan tvekan ett stort ansvar i egenskap av ordförande för den inbjudande församlingen. Att peka ut Hinns teologi som gnostisk, men samtidigt framhålla hans förtjänster som helandeevangelist ger ett närmast schizofrent intryck.

@ Jonas Tack ... och good point! Höll på att sätta i halsen när jag såg att han på sin websida säljer Prosperity Prayer Shawls http://www.bennyhinn.org/products/product_detail.cfm?itemid=734

Emil Mattsson sa...

Jag såg inga av Hinns möten på LO (däremot eftermötet på lördagen via webbsändningen, ett eftermöte som jag ändå delvis kunde uppskatta, längan efter Gud och helande är bra) och förstår att han sade mängder med tokigheter som var långt ifrån ortodoxa. Detta är naturligtvis inte bra. Men samtidigt måste jag erkänna att blir jag blir lite bekymrad över hur lätt det tycks vara att avfärda honom som falsk profet, ulv i fårakläder, osv. bara för att han inte tycks ha förstått hur den klassiska kristendomen (om det finns någon) förhåller sig till dem kristna trons alla element. I Indien idag pågår på sina håll, ofta i fattiga regioner, enorma väckelser där mängder med människor möter Kristus, blir helade osv. och där predikanterna knappt ens har en bibel, än mindre någon koll på kristna trosbekännelser. Är de villolärare bara för att de inte har kunskap? Och behöver man vara en falsk profet bara för att man predikar en teologi med gnostiska inslag?

Och ärligt talat, kan man inte också våga säga att kyrkans utrensning av gnostiska rörelser inte alltid var så lyckad. Visst var lärorna ofta tokiga, men hade inte dessa rörelser många gånger element som den traditionella kyrkan verkligen skulle ha behövt ta till sig (allmäntprästadöme, jämlikhet mellan man och kvinna, karismatik osv.)

Skulle nog säga som Hauerwas säger att “how” är mer intressant än “what”. Och här, precis som Jonas hävdar, kanske det är lättare att avfärda Hinn. Lever han ett liv i lyx och skryt, vilket tycks vara fallet, så är ju det livet ganska långt ifrån det liv som Jesus lär och lever. Men fokuserar på “how” måste vi också fundera över hur Guds rike syns i våra liv. Hur lever vi? Vilka avtryck gör vi? Vilken frukt bär vi? Då är vi kanske alla falska profeter. Åtminstone mer eller mindre.

Martin sa...

Väldigt väldigt väldigt bra.

Jag gillar teologi och surdeg

Josef Bengtson sa...

@ Emil: Jag fattar din poäng och sympatiserar starkt med din tvekan för att kalla människor för villolärare och falska profeter. Jag skriver även under på det märkliga i att begränsa heresi-stämpeln endast till lära, och inte till liv.

Du skrev: ”Är de villolärare bara för att de inte har kunskap? ”

Nej, det tror inte jag. Det vore ju nästan lite gnostiskt att säga så (pun intended)! En villolärare är som jag ser det någon som medvetet förkunnar, och eller tillämpar, en lära eller liv som avviker stort i centrala frågor från evangeliet; någon som förkunnar ett annat evangelium. Så visst, i en vid mening är vi alla villolärare i den meningen att vi inte förmår leva som vi önskar. Men samtidigt tänker jag på bibelordet om att lärare skall få en strängare dom (Jak3:1), och att de därför har ett extra stort ansvar.

Nu är ju Benny Hinns problem knappast bristande kunskap (till skillnad från de fattiga i ditt exempel). Jag kan inte se Hinns förkunnelse endast som ”tokigheter”, då jag är rädd för att hans gnostiskt inspirerade teologi ytterst undergräver frälsningen. Det var ju också därför som ex Irenaeus och Tertullianus tog kampen mot gnostikerna på så blodigt allvar (no pun intended).

För visst gick kyrkan våldsamt fram i sin utrensning av gnosticismen, men detta faktum gör ju inte gnosticismen mindre problematisk. Och i den mån som de tidiga gnostiska rörelserna tillämpade allmänt prästadöme och jämlikhet, så kan jag inte se hur gnosticismen som sådan kan tackas för detta.

Men din poäng är grymt viktig: ”Hur lever vi? Vilka avtryck gör vi?”

---
@ b-son och Martin: Tack!

Mattias Agnesund sa...

@Emil: Jag kan också instämma i att det kan vara alltför lätt att ta till heresistämpeln. Och det är nyttigt att rikta strålkastaren lika mycket på sitt eget liv. Men som Josef påpekar är ju inte Hinns problem okunskap. Och med hans maktposition blir hans teologiska halt förstås av ännu större vikt. Slutligen rör det sig inte om teologiska vimserier i största allmänhet utan om specifika läror som trrosrörelsen borde ha övergett, och säkert i många sammanhang också har övergett, för längesen.