måndag, juli 19, 2010

Hauerwas om evangelikalismen

Jag gör ett försök att kompensera bloggens semesterträda med ett fint litet klipp om evangelikalismen förtjänster och brister. Hauerwas varnar för att den evangelika delen av kristenheten tenderar att glömma bort att evangliet alltid är förmedlat, att det är en gåva från Gud som vi får till oss genom tidigare generationer och traditioner. Hauerwas menar att denna insikt tenderar att hamna i skymundan då "den personliga relationen med Jesus" överbetonas.

Inga kommentarer: