onsdag, oktober 20, 2010

Läsvärt ...

Ben Myers skriver om Reading and progress:
"Belief in progress is cemented deep beneath the floorboards of our culture; if we rarely speak of it, that is only because it has attained the status of an absolute fides implicita. We believe in progress as we believe in financial credit: a powerful silent credendum that gives shape to our social behaviour, preferences, and habits of mind."

Georg Henrik von Wright skrev på samma tema en bok med titeln Myten om framsteget:
"Om det ligger i modernitetens ide att det inte finns några objektiva mått på godhet, värden, då är tron på framsteget enligt ett upplyst sätt att tänka bara en trosartikel. Den kan visa sig äga lika litet rationellt berättigande som den tro som påve eller kejsare eller någon annan premodern auktoritet en gång försökt inprägla hos människorna."

Adam Miller skriver om Existential multitasking:
"All sins are just variations on that same desire to do something else when you’re already doing something. Multitaskers are children of the devil. You can’t serve two masters. Divided attention is just dressed up inattention.

Dagens bästa tweet stod för:
@DilsaDSten följdfråga: är liberalismen religion eller politik och på vilket sätt skiljer de två kategorierna sig åt?

2 kommentarer:

Sebastian Andersson sa...

Den frågan har jag lärt mig av dig Josef!

Josef Bengtson sa...

Hoppas Dilsa kan ge oss svaret :)