fredag, mars 13, 2009

Radikalt Obegripligt

Dessvärre kommer inte alltid teologiskt geni parat med förmågan att uttrycka sig på ett begripligt sätt. Känn bara på den här formuleringen:
"Thus the notion of a participation of the poetic in an infinite poesis is to be complemented by the notion of a participation of reciprocal exchanges in an infinite reciprocity which is the divine donum. "

John Milbank - Being Reconciled: Ontology and Pardon, x
Radikalt Obegripligt!

5 kommentarer:

Anonym sa...

"Men även denna rörelse, den mänskliga autonomins medium, kommer helt och hållet från Gud, den är inte ett tillägg till den gudomliga handlingspotentialen, och inte heller ekvivokt annorlunda i relation till honom. Den senare idén skulle vara `hednisk`, `gnostisk`, `kabbalistisk`, eftersom det är Guds själv som är differentieringen och som ser till att processen är `musik` och inte det oupphörliga avbrytandet och självförstörandet hos en differentiering som är `univokt` balanserad mellan en `likgiltig` transcendens och en anarkisk begränsning. Det sätt på vilket erkännandet av en transcendet/ontologisk möjlighet till `deltagande` gestaltas sker just i tilliten att vi ständigt kan se det estetiskt `rätta` tilläget, när det uppstår, i våra lingvistiska och symboliska skapelser (som med sitt specifika innehåll är ett kriterium för att kunna godkänna oss själva). Och så översätts för oss `tro på den treenige Guden`."
/Densamma i övers av Erik Lindsten i Postmodern teologi

Då sa Jesus; `Jag prisar dig Fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn.`

/Jonas Lundström
http://blog.bahnhof.se/wb938188

Josef Bengtson sa...

Strålande!
Tack Jonas, för översättningshjälp i min stund av frustration!
Ingen skugga på Lindsten, men jag fann kanske inte helt oväntat Jesus-ordet vara det mest trösterika :)

Pax.

Anonym sa...

Milbank är ju busenkel. Jonas citat handlar väl ungefär om att tanken om den autonoma människan inte heller är avskild från Gud? Måste man förstå precis? Använd er gudagivna fantasi för tusan! :)

Anonym sa...

Är det bra att teologer har ett sådant språk?

Vad är det egentliga syftet med ett sådant språk?
//

Joel

Anonym sa...

Joel: Jag antar att man försöker skapa konaktytor mot sociologer och andra hedningar. Sen är det ju frågan om det lyckas...