fredag, april 27, 2012

Zizek vs. HorowitzZizek och David Horowitz debatterar civilisationens framtid under Julian Assanges ledning. Det som slår mig är hur både Zizek och Horowitz tycks dela föreställningen om att tillvarons grundtillstånd utgörs av våld; ett sorts Hobbeskt ursprungstillstånd där våld är nödvändigt för att tvinga fram ett önskvärt samhälle. Med denna världsbild blir det svårt att skilja makt från rätt.

För ett mer konstruktivt samtal om hur vi skapar ett gott samhälle, lyssna på denna debatt mellan John Milbank, Phillip Blond, Adrian Pabst (tipstack till @sebasti_an). De är alla tänkare som menar att det goda samhället inte kan byggas utan en transcendent föreställning om det goda.

Inga kommentarer: