lördag, maj 15, 2010

Om Gud är för oss ...

Debatten om yttrandefrihetens och religionsfrihetens gränser går vidare. Den gångna veckan med Lars Vilks och en bokbålsivrande vetlandapastor i centrum.

Efter omfattande kritik försöker sig nu bokbålspastorn, Holger Nilsson, på en pudel och förespråkar debatt i torgmötesform. Nilssons upplägg är lika enkelt som genialt:
- Den ena talarstolen ska vara avsedd för dem som vill tala för Gud och hans ord och den andra talarstolen ska vara avsedd för dem som vill tala för Gardell och hans budskap.
I ena talarstolen ställer sig alltså de som är på Guds sida och läser Bibeln som det står, och i den andra de som är emot Gud och har feltolkat bibeln. På detta vis ordnas getterna in till vänster och fåren till höger redan här och nu, fast utan tålamodsprövande och självransakande väntan på att vi en dag skall se klart. Det är ju trots allt enklare att veta än att tro ...

Bibelord för dagen:
”Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.”
(1 Kor 13:12)

Musik för dagen:

Inga kommentarer: