lördag, maj 01, 2010

Om den övernaturliga naturen

Hos Silentium Dei hittade jag en läsvärd text av av den ortodoxe teologen Alexander Schmemann som kritiserar den märkliga uppdelningen mellan "andligt kontra materiellt, sakralt kontra profant, övernaturligt kontra naturligt":
... ingenstans i Bibeln finner vi den kategoriklyvning, som självklart strukturerar alla våra sätt att närma oss religionen. I Bibeln är maten, som människan äter, och den värld som hon måste ta del av för att leva, given henne av Gud, och given till gemenskap, kommunion, med Gud. Världen som människans föda är inte "materiellt", begränsat till kroppens funktioner, inte något skilt från och motsatt de specifikt "andliga" funktioner som förbinder människan med Gud. Allt som existerar är Guds gåva till människan, och allt detta existerar för att göra Gud känd för människan, för att göra människans liv till gemenskap, kommunion med Gud. Det är den gudomliga kärleken, som blivit till bröd, till liv för människan.
Det finns ingen sfär av tillvaron som kan avdelas såsom skild från eller oberoende av Gud. Därför blir det för mig märkligt när kristna talar om "naturliga rättigheter". Som om vi inför Gud kunde hävda rätten till något. Som om inte allt var givet av nåd ...

Med Lagerkvist:
Allt är nära, allt är långt ifrån. Allt är givet människan som lån.

Inga kommentarer: