söndag, maj 30, 2010

Om Skolverket och sekularismen

SR:s grävande journalistikprogram Kaliber har granskat den kristna organisationen Ny Generation. Indignationen över att det finns kristna organisationer som inte bara uppmanar kristna att vara kristna även på skoltid, utan dessutom uppmanar ungdomarna att sprida sitt budskap, vet inga gränser. Från Kalibers artikel om programmet:
"Ungdomsorganisationen Ny Generation uppmanar barn och unga att frälsa sina klasskamrater under skoltid. Deras kristna budskap sprids med hjälp av statliga bidrag. Men skolorna ska vara fria från religiös påverkan enligt läroplanen ."

"”Får jag använda dig på måndag?” Det är på måndag under skoltid som Ny Generation vill att ungdomarna ska berätta om – som de kallar det – det kristna kärleksbudskapet, för sina klasskompisar i korridorerna."

"Claes-Göran Aggebo, undervisningsråd på Skolverket, som är den myndighet som styr skolornas verksamhet. Han blir bekymrad av det han hör. – Det oroande är naturligtvis om man kommer att använda skolan som en plats för att försöka att frälsa andra elever och ha det som en plattform för en väckelseverksamhet, en missionerande verksamhet. Det är naturligtvis inte acceptabelt om det skulle bli på det sättet. Nej, skolorna ska inte användas för att frälsa andra elever, säger Claes-Göran Aggebo. För alla föräldrar måste vara trygga med den plats som de varje dag skickar sina barn till. Skolor som inte är fristående religiösa skolor, ska nämligen ha en, som det heter, icke-konfessionell verksamhet. – Det är rektorerna som måste vara uppmärksamma på den typen av inslag. Alla föräldrar ska ju kunna skicka sina barn till skolan och vara förvissade om att de inte blir påverkade av den ena eller den andra religiösa uppfattningen, säger Claes-Göran Aggebo."
Visst blir man nyfiken på Claes-Görans världsbild. En neutral värld som både kan och bör avgränsas från vissa former av tankar som stämplats som "religiösa". Aldrig har väl det postsekulära samhället känts mer avlägset ...

Som så ofta säger Hauerwas det bäst:
"Liberalism, in its many forms and versions, presupposes that society can be organized without any narrative that is commonly held to be true. As a result it tempts us to believe that freedom and rationality are independent of narrative - that is, we are free to the extent that we have no story. Liberalism is, therefore, particularly pernicious to the extent it prevents us from understanding how deeply we are captured by its account of existence."
- The Hauerwas Reader, s. 114

3 kommentarer:

Mattias sa...

Jag tycker det här påminner om den feministiska debatten, man behandlar "offren", i det här fallet eleverna, som sämre människor. När feministerna propagerar låter det som om kvinnorna inte själva kan har någon som helst möjlighet att nå höga platser i företag och så vidare. Att de måste ha hjälp av en högre makt, i detta fall självklart staten.

Det verkar lika med NyGeneration-debatten. Klarar inte de s.k. "fritänkande" gymnasieeleverna som snart är vuxna att själva reflektera över budskapet de får? Jag kommer själv ihåg dessa grupper på min gymnasieskola, ville man inte ha med dem att göra så lät de en vara. Inte svårare än så.

När Kaliber målar upp denna skrämselpropaganda låter det som om varje elev har ett antal timmars privat kristendomsundervisning med en grupp experter på kristen indoktrinering, om dagen, minst. Vare sig eleverna vill detta eller inte. (Ursäkta min sarkasm.)

För övrigt känns hela frågan konstig. Skall man förbjuda elever att stöta och blöta vissa frågor under rasterna? Då är man farligt ute. De politiska ungdomsorganisationerna får också statliga bidrag och de får sprida sina budskap i skolorna. "Ja, men då förekommer det en debatt mellan elever och politiker", säger väl Kaliber. Men kan det då inte göra det även mellan kristna och "sekulära" elever undrar jag?

/Mattias

Anonym sa...

Tack för fin läsning! Samtidigt lite nedslående dock..

Hänvisningen till läroplanen tycker jag är märklig på många sätt. Undrar hur samma person tänker kring följande rader i läroplanen (Lpf94).

"Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de
framförs. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden
och ge möjligheter till sådana."

/Fredrik

Josef Bengtson sa...

@Mattias: Jo, man blir ju nyfiken på hur skolverket skulle argumentera för en distinktion mellan reliösa och politiska organisationer ...

@Fredrik: Exakt! Lpf-citatet är lysande! Men skolverket finner väl det säkrast att filtrera bort "skilda uppfattningar" som är olämpliga ...