torsdag, maj 27, 2010

Religion, kultur och hälsa

Göteborgs universitet har sjösatt forskningsprogrammet Religion, kultur och hälsa; ett tvärvetenskapligt samarbete mellan kulturvetare, statsvetare och teologer som problematiserar kultur och hälsa i ett existentiellt sammanhang. Upplägget och anslaget ser fantastiskt intressant ut:
"Forskningsprogrammet utmärker sig i jämförelse med inom-disciplinära studier genom att inte förstå religion och livsåskådning som en separat sfär vid sidan av kultur, hälsa och politik utan i stället undersöka religion som intimt förknippat med kultur, hälsa och politik och som förmedlat genom dessa."

Intressanta frågor i urval:

Vilken betydelse har kulturyttringar och fiktiva berättelser för att påverka människors existentiella värderingar?

Vilken roll spelar statsmakten för upprätthållandet eller undermineringen av livsåskådningar och därmed för medborgarens livsval?


Ett forskningssammanhang att drömma om ...

Inga kommentarer: