fredag, januari 29, 2010

Förbud är också förtryckande

Så har burka-debatten dragit igång på allvar i Sverige. Jag slås av hur otroligt pinsamt det blir när politiker som annars talar högtidligt om det pluralistiska samhället och vikten av mångfald och respekt för att människor är olika, i detta sammanhang inte tycks kännas vid sina ord. Nu ropas det istället på förbud (i ett av fallen med motiveringen att burka är ohygieniskt ... I kid you not! Från rashygien till hygienlagstiftning, som någon twittrade).

Det liberala talet om allas rätt till självbestämmande och frihet, och att själva få forma sin egen vardag, går bevisligen inte så djupt som till kläderna. Allt enligt devisen: Du är fri att välja, så länge du väljer som oss. Du är fri att klä dig hur du vill, så länge du lär dig som oss.

Argumentet för att förbjuda vissa typer av kläder är alltså att de skulle vara förtryckande. Säkert kan det vara så. Frågan är ju dock vem som skall ha priviliegiet att definiera vad som är förtryck. Sedan är det ju inte kläderna som sådana som är förtryckande, utan själva tvånget att bära dem. Vad som jag menar glöms bord i sammanhanget är att förbudet mot att få bära vissa kläder kan uppfattas som lika förtryckande som det eventuella tvånget att bära dem.

...
För ett läsvärt perspektiv på burka-debatten, se denna artikel som menar att bristande kunskap om Hegel är orsaken till den stundtals korkade debatten.

2 kommentarer:

marcus sa...

Som liberalismens och socialismens inspiratör Jean-Jacques Rousseau sa:

"Skall sålunda samhällsfördraget icke vara en meningslös formel, så måste det innesluta denna förpliktelse, som allena kan skänka styrka åt de andra, den nämligen, att var och en som vägrar lyda den allmänna viljan skall tvingas därtill av hela samhället; vilket icke betyder något annat utom möjligen detta, att man måste tvinga honom att vara fri"

Mattias Agnesund sa...

Exakt. Jag såg en bloggkommentar där burkan jämställdes med hakkorset. Med populär terminologi skulle man kanske kunna tala om "burkofobi". Visst är det rimligt att olika slags offentliga yrken ställer krav på att visa ansiktet, men det är en absurd tanke att polisen ska gripa kvinnor på stan för ... vad? Olagligt innehav? Burkabruk? Förargelseväckande beteende?