lördag, januari 23, 2010

Om gränserna mellan nåd och natur

"En karismatiker är en person som tror att världen är indelad i naturlig-övernaturligt, och som vill ha mer fokusering på ”det övernaturliga”. Den är därmed ett väldigt tidsbundet fenomen som fått sin näring av en modernistisk världsbild, och den kommer just på grund av ideologin alltid att dras åt det spektakulära, överdrivna, dramatiska."
Jonas Lundström gör en i mitt tycke mycket träffsäker beskrivning av den karismatiska rörelsens dilemma.

Inga kommentarer: