måndag, januari 18, 2010

Språkpolis på heligt uppdrag

Motsättningarna hårdnar mellan muslimer och kristna i Malaysia sedan en domstol slagit fast att kristna har rätt att använda ordet Allah om Gud.

Det visar sig dock att Allah inte är det enda ordet som somliga menar att icke-muslimer inte får använda i en icke-muslimsk kontext. Även orden Kaabah (Islams viktigaste helgedom i Mecka), Solat (bön) och Baitullah (Guds hus) är ord det hävdas ensamrätt till. I delstaten Pahang finns 25 ord som inte kan användas i skrift eller tal för att beskriva en annan religion än islam.
Kanske ligger viljan att kontrollera språket nära till hands om man betraktar Guds ord som heligt i en bokstavlig och dikterad mening ...

Oavsett så väcker konflikten mängder av spännande språkfilosofiska frågor om möjligheten att kontrollera ords mening, betydelse och kontext. Lustigt nog så påminner strävan att monopolisera ord lite om hur vissa grupper i Sverige gjort exklusiva anspråk på begreppet äktenskap.

2 kommentarer:

Mattias Agnesund sa...

Haha, ja ligger verkligen något i jämförelsen med äktenskapsdebatten! På något sätt upplevs "Allah" bli devalverat om det kan användas om en gudom vilken som helst, trots att ingen hindras från att hålla fast vid islams gudsbild. Kristna i Sverige kan fritt förespråka och praktisera en kristen äktenskapssyn, men vissa vill ha mer kontroll.

Josef Bengtson sa...

Precis! I det senare fallet tycks utlevandet av den egna övertygelsen i handling (vittnesbörd) vara en för jobbig eller ineffektiv väg att gå, varför man istället åberopar lagstiftning.