fredag, januari 08, 2010

Konferensintryck

Jag har haft en otroligt intressant dag på Nordisk Systematikerkonferens. Huvudet snurrar av tankar, samtal och insikter från föreläsare och nya trevliga bekantskaper. Till dagens formella höjdpunkter räknar jag Ola Sigurdsons bidrag om kultur och teologi, Karin Johannessons bidrag om teologi och vetenskap, samt Arne Rasmussons bidrag om Vetenskap som teologi.
Även om föreläsningarna och panelsamtalen var stimulerande, så är det ändå som så ofta det spontana snacket i fikakön med nya bekantskaper som var den verkliga behållningen.


Förövrigt kan rapporteras:

- att Jonas Lundström glädjande nog valt att börja blogga igen.

- att listan med "måste-böcker" för 2010 utökats med Varieties of Secularism in a Secular Age.

- samt att
Johannesakademin och Pilgrim har en ny snygg hemsida. I Öppningen till det senaste numret med temat Gudstjänst skriver Peter Halldorf
:

"Med den klassiska devisen Lex orandi, lex credendi – sådan vår bön är, sådan är vår tro – sätter vi ord på något som borde vara självklart: en kyrkas tro lär man inte känna genom att läsa hennes böcker, utan genom att delta i hennes gudstjänst.

Därför är gudstjänstens sekularisering det allvarligaste hotet mot kristendomen i vår västerländska kultur. Det är visionen av nya himlar och en ny jord, allt det som förkunnas och föregrips i kyrkans gudstjänst, som riskerar att gå förlorad. Sammanblandningen av religion och underhållning, denna försåtliga form av synkretism, kan avläsas i gudstjänster som är en spegel av den omgivande populärkulturen. Där ”relevans” styr agendan finns inte längre något sammanhang mellan form och innehåll i församlingens tillbedjan.
"

Amen och God natt!


1 kommentar:

Anonym sa...

tackar