fredag, januari 15, 2010

Tålamod och humor

"Det finns i delar av moderniteten - i religiösa såväl som sekulära rörelser - vad jag skulle vilja kalla för en brist på humor, som tar sig uttryck i en strävan efter entydighet och en otålighet med allt som är bristfälligt. Strävan efter entydighet innebär en konflikt med alla konflikter, en strävan som genom olika strategier döljer eller marginaliserar andra perspektiv. Otåligheten med det bristfälliga har svårt att acceptera att människor utvecklas i olika takt."

(...)

" ... tålamod och humor krävs, inte bara för den andres misslyckanden utan kanske främst för de egna. Tålamod och humor är nämligen hållningar som motsvarar insikten om vår mänskliga sårbarhet, vårt fundamentala beroende av andra."

- Ola Sigurdson, Det postsekulära tillståndet. Glänta, 2009. s.374

Sigurdsons beskrivning av moderniteten påminner obehagligt mycket om min egen återkommande syndabekännelse. Jag är nämligen långt modernare än jag vill tillstå ...

Inga kommentarer: